SEA - Sökmotorannonsering med Google Ads

SEA – Sökmotorannonsering

Search Engine Ads eller på svenska sökmotorannonsering.

Digital annonsering på sökmotorer så som Google, Bing och Yahoo är en av våra största produkter vi erbjuder våra kunder.

Vi vet att kraften i digital annonsering är oändlig men det kräver en noggrann utarbetad projektplan och löpande optimering för att träffa rätt.
Tillsammans med våra kunder tar vi fram och identifierar olika mål med annonseringen därefter så säkerställer vi och implementerar konverteringsspårningar på webben för att kunna presentera transparenta resultat löpande mot våra kunder.

Väljer man att annonsera digitalt med oss på Spajder får man en tilldelad projektledare som i sin tur har hela företagets kompetenstillgångar tillgängligt för sig. Löpande sker avrapportering och optimering för att se till att annonseringen resulterar i en högre avkastning än investeringen.

Vårt digitala annonseringsteam utgår ifrån Västerås, Västmanland men reser Sverige runt för att kontinuerligt upprätthålla en nära-kundkontakt, ett samarbete med oss innebär inte bara transparenta resultat utan även fysiska alternativt digitala möten kontinuerligt.

Betala endast för att nå dina slutkunder